Bibelkreds i private hjem

Efter salg af vores missionshus i 2015 afholder vi nu bibelkreds i private hjem. 

Vi mødes sidste fredag i måneden kl. 19.30. 

Har du lyst til at komme og se hvem vi er, så kontakte Vibeke på tlf.: 61 68 49 53 og få at vide hvor vi mødes næste gang. 

For tiden læser vi i Apostlenes Gerninger og drøfter bibelens ord.

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Britta Hjortgaard Fjeldal
  • Lindegårdsvej 10
  • Kværkeby
  • 4100 Ringsted
  • 25622268
  • britta@fjeldal.net
  • Ringsted IM
  • Ringsted IM
  • Lindegårdsvej 10, Kværkeby
  • 4100 Ringsted